"Mou vášní je studium a výuka cizích jazyků a již mnoho let ukazuji svým studentům, že učení nových slovíček může být jednoduché, zábavné a efektivní!"

Již několik let se věnuji studiu a výuce cizích jazyků a dnes mi při tom velmi pomáhá systém výuky, díky kterému se já i moji studenti efektivní a snadnou formou učíme novým slovíčkům. Tento systém je velmi flexibilní a každý si ho tak může přizpůsobit svému tempu, časovým možnostem i vlastní kreativitě. U svých studentů vidím velké pokroky - jsou motivovaní a učení jim přináší radost z dosažených výsledků. A také díky tomu, že umí mnohem více slovíček, si zvládají osvojit mnohem jednodušeji a rychleji i ostatní stránky jazyka - gramatiku, konverzaci a porozumění.

Nudné sloupečky slovíček

Nebylo tomu tak ale vždycky. V průběhu prvních měsíců, kdy jsem začala učit, jsem si všimla u svých studentů stále se opakujících problémů - těžkosti s pochopením gramatiky, problémy v konverzaci a porozumění, a hlavně - obrovská nechuť učit se nová slovíčka. Taky se vám pod pojmem "učení slovíček" vybaví nekonečný a nudný dril sloupečků se slovíčky? 

Na mé lekce často chodili studenti, kteří potřebovali dle svých slov “doučit hlavně gramatiku” případně procvičovat konverzaci. Brzy se ukázalo, že ve všech případech šlo v první řadě o nedostatek slovíček - pokud nemáte alespoň průměrnou slovní zásobu odpovídající vaší úrovni, dost těžko pochopíte i ty jednodušší gramatické výklady. A v případě, že chcete konverzovat, slovíčka se stávají rovnou základem.

Některé jazykové kurzy slibují: "Nebudeme se učit slovíčka, budeme mluvit!" Jistě, je to určitá forma nadsázky, ale nenechte si nikým namluvit, že Vám ta slovíčka do hlavy naskáčou samy. Až na pár jedinců výjimečně nadaných na jazyky to tak bohužel nefunguje. 

Začínám pátrat po řešení...

I já jsem v té době začínala s novým jazykem. Studium mě bavilo, ale měla jsem málo času a velký problém si každý den vzpomenout otevřít knížku či mobilní aplikaci a na nová slovíčka alespoň mrknout. A ta, co jsem v rychlosti “nadrilovala”, jsem stejně úspěšně do dalšího dne zapomněla. Začínala jsem být zoufalá, že takovým tempem se nikdy nic nenaučím. Postupem času mě opustilo veškeré nadšení ze studia, ztratila jsem motivaci v něm pokračovat. 

Ve chvíli, kdy jsem po dva měsíce opakovala stále stejnou lekci a ne a ne se pohnout dál přes nával slovíček, rozhodla jsem se s tím něco udělat. Sedla jsem k internetu a po několik večerů jsem prohledávala všechny české i zahraniční stránky, které by mi poradily, jak se slovíčka co nejlépe naučit. Pocítila jsem lehké zklamání, když jsem nenašla žádný web nebo publikaci, které by se věnovali učení slovíček se vším všudy - metody učení, časové rozvržení, plánování, korpusy slovíček atd.

...a nadšeně nacházím něco, co funguje

V tu chvíli jsem to nevzdala a pečlivě jsem si vypisovala alespoň útržkovité tipy, rady a postřehy uživatelů. Za několik dnů se mi v hlavě začal rodit obrys toho, z čeho později vznikl můj vlastní 6ti krokový systém učení slovíček. Nejprve jsem ho několik měsíců testovala sama na sobě, zkoušela desítky metod, upravovala časové rozvržení a zkoumala, kolik nových slovíček denně si můžu stanovit, abych tento plán dlouhodobě udržela. Z velkého množství původních tipů jsem vybrala a vhodně poupravila ty, které se mi osvědčily jako nejefektivnější, ale byly přitom snadné a časově nenáročné

Vytvářím první hmatatelnou věc - můj eBook

Výsledný systém funguje dlouhodobě mně i mým studentům, kteří se již nemusí trápit málo efektivním drilováním slovíček, ale mohou svůj čas věnovat uvádění nových znalostí do praxe.
A proto jsem se rozhodla dát tomuto systému ještě konkrétnější a hmatatelnější podobu - sepsala jsem všechny své zkušenosti, rady a postřehy do jednoho eBooku, který bych mohla sdílet s ostatními lidmi, kteří právě teď řeší podobné problémy s málo efektivním učením nových slovíček. Už nemusíte trávit večery na jazykových webech, jako jsem to dělala já, a zkoušet desítky ne vždy účinných metod. Já už jsem to všechno udělala a vytvořila jsem pro vás 6 praktických kroků, díky kterým můžete s efektivní výukou začít už dnes.

Zdálo se to být ideální, ale...

eBookem to ale neskončilo, ba naopak začalo. Využila jsem zpětné vazby studentů a zjistila následující - systém jim fungoval, samotné učení slovíček jim zabíralo minimun času a bylo efektivní. Skoro všech 6 kroků přípravy, kterými si museli projít, jim šlo hladce. Skoro. Na kterém kroku se většina studentů zasekla a vložila do něj mnohem víc času, než by chtěli? Na vytvoření vhodného korpusu slovíček. Tak jsem se pustila znovu do práce.

Již několik měsíců vytvářím pro své studenty rozmanité soubory slovíček, rozdělených jak podle úrovně, tak i podle témat. Pro úplné začátečníky jsem připravila ta nejzákladnější slovíčka pro seznámení s jazykem. Ti pokročilejší mají možnost si vybrat sady slovíček podle toho, jestli je zajímá téma cestování, módní blogy nebo si hledají práci v zahraničí.
Spojila jsem síly s dalšími zkušenými lektory i rodilými mluvčími, abychom mohli společně nabídnout co nejširší pokrytí jazyků - v současné době pracujeme na slovíčkách pro angličtinu, němčinu, španělštinu a italštinu. Do budoucna počítáme s rozšířením na francouzštinu a ruštinu.

Z mého nadšení pro slovíčka a snahy pomoci mým studentům vznikl rozsáhlý online projekt "5 slovíček denně", který každým dnem roste a nové soubory slovíček vznikají na základě vašich potřeb a přání.

Chcete se na něco zeptat nebo mi něco sdělit?